Cum măsuraţi dreptul de participare a părinţilor în regiunile sau ţările voastre

Indicatorii IPPE

Indicatorii reprezintă una dintre modalităţile posibile de evaluare a nivelului de angajare şi a efortului pe care-l depun autorităţile publice pentru garantarea drepturilor de participare a părinţilor în materie de educaţie, precum şi pentru măsurarea rezultatelor obţinute. .

Ampliar

Indicatorii reprezintă una dintre modalităţile posibile de evaluare a nivelului de angajare şi a efortului pe care-l depun autorităţile publice pentru garantarea drepturilor de participare a părinţilor în materie de educaţie, precum şi pentru măsurarea rezultatelor obţinute. 

Propunem, în continuare, un chestionar care permite părinţilor şi tuturor persoanelor interesate să măsoare cu uşurinţă nivelul de participare în statul sau regiunea lor.

Obiective ale chestionarului de evaluare a dreptului de participare a părinţilor :

  1. Să reflecteze asupra posibilităţilor pe care le oferă drepturile privind participarea părinţilor şi asupra limitelor lor, în scopul de a ameliora nivelul de cunoaştere a acestor drepturi

  2. Să reflecteze asupra posibilităţilor pe care le oferă drepturile privind participarea părinţilor şi asupra limitelor lor, în scopul de a ameliora nivelul de cunoaştere a acestor drepturi

  3. Să favorizeze condiţiile pentru o bună guvernanţă în politicile educative, aceasta însemnând informare, transparenţă, participare şi responsabilitate

  4. Să faciliteze evaluarea comparativă a situaţiilor particulare cu cele din diferite ţări ale Uniunii Europene

  5. Să faciliteze evaluarea comparativă a situaţiilor particulare cu cele din diferite ţări ale Uniunii Europene


Instrucţiuni privind folosirea chestionarului

  • Pentru utilizarea corectă a chestionarului au fost elaborate 4 tabele în care se pot nota  punctele acordate indicatorilor corespunzători fiecărui drepturi analizat

  • După înscrierea punctelor, trebuie să se ţină cont de scala de evaluare care însoţeşte fiecare categorie de indicatori (de exemplu, informare completă, parţială sau inexistentă) şi să se stabilească nivelul lor pe baza evidenţelor sau a datelor concrete care justifică judecata de valoare formulată. Fiecărei evaluări îi corespunde o categorie numerică.

  • Suma totală a punctelor acordate fiecărei categorii de indicatori pentru un drept va constitui totalul atribuit acelui drept.

  • În final, trebuie remarcat că punctele obţinute de o regiune/ţară, pe baza chestionarului depind de contextele educative ale celor care participă, dar şi de nivelul de dezvoltare al practicilor autoevaluative. În consecinţă, rezultatele obţinute nu oferă decât o idee aproximativă asupra situaţiei participării părinţilor într-un mediu dat.